Select Page

Swellendam Family Flags/ Vlae

Contact / Kontak   Hennie Steyn 082 956 9454  flinkskink@gmail.com Philip Bromley 073 248 3999 p.bromley05@gmail.com   Bank besonderhede / details   Nedbank (Swellendam) Branch / Tak 19876500 Swellendam Heritage Association / Swellendam Erfenisvereniging Rekening Nr / Account Nbr 1118273125 Please enter your surname as reference. Meld asseblief u van as verwysing.  

Familiewapenvlae Gedruk op *Ultrasheen

  90 x 60cm (Storm Grootte)                = R695 elk

135 x 90cm (Algemene Grootte)        = R895 elk

180 x 120cm (Standaard Groote)        = R950 elk

270 x 180cm (Seremoniële Grootte)   = R1850 elk

Begenoemde pryse insluitende kunswerk.

Nabootsing van ‘n Familewapen op ‘n vlag:

Geldigheid: 7 dae vanaf kwotasie.

Aflewerings tydperk: 7 tot 10 werksdae vir ontwerp / vervaardiging vanaf datum van betaling.

Alle volgens maat vlae word digitaal gedruk en vervaardig met 100% Utrasheen om maksimum ink indringing te bewerkstellig (90% – beeld op die agterkant van die vlag)

Vlae is met dubbele stikwerk afgewerk met kopstuk, tou en dwarsstuk gereed om te hys tensy anders gespesifiseerd.

*Ultrasheen (Volgens maat vlae): Is ‘n selfsluitend 3 gare skering en inslag vlagstof vervaardig van polyester garing met ‘n effense glans. Dit is lig en duursaam.  As gevolg van die stof se samestelling en spoed van produksie, is dit baie ekonomies om te produseer wat die koste aansienlik afbring van volgens maat vlae. Dit word gebruik vir die vervaardiging van volgens maat en korporatiewe vlae.

Family Coat of Arms Flags: Printed on *Ultrasheen

  90 x 60cm (Storm Size)                     = R695 each

135 x 90cm (Universal Size)              = R895 each

180 x 120cm (Standard Size)              = R950 each

270 x 180cm (Ceremonial Size)          = R1850 each

Above pricing includes Artwork

Simulation of a Coat of Arms on a flag:

Validity: This quote is valid for 7 days.

Lead time:  7 to 10 working days to design/manufacture from date of payment.    

All custom flags are digitally printed and manufactured using 100% Ultrasheen for maximum ink penetration (90% – reverse image on the other side of the flag).

All our flags are double stitched with Header, Rope and Toggle ready for hoisting unless otherwise specified.

*Ultrasheen (Custom Flags): Is a self-locking, 3-yarn warp-knit, flag material made from 100% polyester filament yarn with a slight sheen finish. It is lightweight and durable. Due to its construction and speed of production, it is most economical to produce and brings down the cost of custom flags considerably. Used to produce custom and corporate flags.